Sovite


Leveys
(mm)

Korkeus
(mm)

Syvyys
(mm)

Huuli

Volvo BM


2200, 2400, 2500


550


1150


Bruxite
200x20 mm


Volvo BM


2500, 2650, 2750


660


1420


Bruxite
200x25 mm


Volvo BM


2500, 2750, 3000 


690


1450


Bruxite
250x25 mm